İşkur Kamu iş ilanları

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma tarım işçisi alımı yapacak!

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü en az ilkokul mezunu tarım işçisi alımı yapacak! Başvurular İŞKUR’a yapılacak olup, adayların en geç 16 Mart 2020 tarihinde başvuru kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde verilmiştir.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü kendi bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 1 tarım işçi alımı yapacak.

İŞ BAŞVURUSU

İş başvuruları başlamış olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 16 Mart 2020 tarihine kadar İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen linki tıklayarak İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online başvurularını yaptırmaları gerekmektedir.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından İŞKUR’un web adresi üzerinden yayınlanan resmi açıklama şöyle;

GENEL ŞARTLAR

1) Adaylar ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerden sadece bir talebe müracaat edebilirler. Çalışma süresi bir mali yıl içerisinde en fazla 5 ay 29 gündür.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 50 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8) Atanmasına engel sabıka kaydı bulunmamak

9) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi (bedensel ve fiziksel) bulunmamak.

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11) Tarım İşçisi ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Yalova İli ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Tarım İşçisi ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği meslek kolu için müracaat edenler arasında talep edilen şartları taşıyarak Noter kurasına katılacakların isim listesi 25.03.2020 günü kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet adresinde yayınlanacaktır.

2- Noter kura çekimi 26.03.2020 günü saat 10:00’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

3- Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

4- Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura sonucu belirlenen adaylar Kurumumuz (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumumuz (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi, noter kura sonucu belirlenen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir. Hazırlaması gereken tüm belgeleri “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” İnsan Kaynakları Birimine (Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. Araştırma Sok. No:53   Merkez/Yalova)” şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

2- (2) Adet Vesikalık fotoğraf.

3- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

4- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge.

5- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6- Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)

SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Enstitümüzün kurumsal internet (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

3- Yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sunucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar kurumun internet sayfasında (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) ilan edilecektir.

4- Yapılan sözlü ve uygulamalı sınavda asıl olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvuruda bulunacak olan adayların tarımsal araştırma alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Tarım İşçisi olarak en az 5 (beş) yıl (yıl içinde çalışılan sürede süreklilik aranmaksızın) iş tecrübesine sahip olmaları ve Tarımsal Ar-Ge alanında çalıştığını SGK Hizmet Dökümü Belgesi ve diğer belgelerle belgelendirmeleri gerekmektedir.

2) Talepte istenilen belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve diğer belgeler vb) 24.03.2020 Salı günü saat 17:30`a kadar Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir (posta ile belge teslimleri kabul edilmeyecektir). İstenilen belgeleri elden teslim etmeyenler Noter kura çekimine dâhil edilmeyecektir.

İŞKUR sayfası üzerinden online başvuru yapmak için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı