Kamu Haberleri

Belediyeye an az lise mezunu itfaiye eri alımı yapacak! Son başvuru tarihi açıklandı

Düzce Belediye Başkanlığı boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapacak. Belediye tarafından verilen ilana en az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, en geç 4 Kasım 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Düzce Belediye Başkanlığı itfaiye eri kadrosu için KPSS puan şartıyla personel alımı yapacağını açıkladı. Belediye tarafından verilen ilanda KPSS en az 60 puanı olan ve belirtilen bölümden en az lise mezunu olanların başvuru yapabileceği açıklandı. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 2 Kasım 2020 ile 4 Kasım 2020 Kasım tarihleri arasında şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise sözlü ve uygulamalı sınav yöntemi ile belirlenecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartları sahip olmaları
gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kaslen işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf’ askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları:

a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSSP94 ve Önlisans 2018 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun |
metreden Fazla olan kısmı ile kilosu arasında (*.-) 10 kilogramdan fazla (ark olmaması. Boy ve
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.duzce.bel.tr internet adresinden temi:
edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, i:-devlet üzerinden alınacak
barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlik ile ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

02/11/2020 tarihinden 04/1 1/2020 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte,
sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere. Düzce Belediyesi, İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü, Cedidiye mahallesi, İstanbul caddesi /DÜZCE adresine şahsen müracaat
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı