Kamu Haberleri

Kamuya kura ve sözlü sınav ile personel alınacak! İşte başvuru tarihi

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımı yapılacak. İlana başvuru yapmak isteyenler için başvuru şartları ve başvuru tarihleri haberimizde…

Kastamonu Üniversitesi sürekli işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak. Alımlar temizlik görevlisi, inşaat işçisi, sıhhi tesisatçı ve bahçıvan pozisyonları için gerçekleştirilecek. Kadrolara göre en az ilkokul mezunu olanların başvuruları arasından işe alınanlar kura ve sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek. İlanda verilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10 Eylül 2020 ile 14 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak gerçekleştirebilirler.


BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesindeki şartları taşıyor olmak. (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.)

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.

Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, son başvuru tarihi itibariyle eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Kamu hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin herhangi bir aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü mülakata katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya ve görevini devamlı yapmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek (Engelli kadroları hariç).

Temizlik Görevlisi (Engelli) kadrosuna başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek fiziki durumda olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Öncelikli adaylar başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

İlan tarihi itibariyle Kastamonu il sınırlarında ikamet ediyor olmak.

Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 10/09/2020 – 14/09/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı