Eğitim

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme: Sınıf geçme sistemi değiştirildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselerde sınıfı geçme sistemi değiştirildi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni düzenleme 8 Mayıs 2020 tarih resmi gazetede yayımlandı. Artık veliler isterse öğrenci sınıf tekrarı yapabilecek. İşte o yönetmelikle ilgili ayrıntılar.

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle okullar kapatıldı. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden eğitim görmeye devam ediyor. Bu gibi olağanüstü durumlarda öğrencilerin mağduriyetini önlemek için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselerde sınıfı geçme sistemi değiştirildi. 8 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre; olağan üstü dönemlerde eğitime ara verilebilecek ve bu dönemde uzaktan eğitinm gören dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak. Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki bütün öğrenciler sınıfı geçmiş sayılacak.1, 2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak veli öğrencinin sınıf tekrarı yapmasını isterse bu talebi karşılanacak.

Liseli öğrencilerin ise eğitime ara verilmeden bir önceki dönem puanı esas olarak alınacak. Önceki dönem puanında doğrudan geçme hakkını kazanmayan öğrenciler sorumlu olarak üst sınıfa geçebilecekler.

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN YÖNETMELİKTE ŞU İFADELER KULLANILDI!

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 2 –

(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında;

a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,

b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,

c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;

1) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/meslekî eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla,
bir üst sınıfa geçer.

(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sarıbasin.com

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı