İşkur Kamu iş ilanları

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alımı yapacak!

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Akademik personel alımı başvuruları bugün başlamış olup, 25 Mart 2020’de sona ermektedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına akademik personel alımı yapacak. Üniversite tarafından yayınlanan resmi açıklama şöyle;

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birimi belirten dilekçe.

 2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir

7- Doçentlik belgesi 8-Adli Sicil Belgesi

9- Hizmet Dökümü

10- İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim veren bölümler için)

11– Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

GEREKLİ BELGELER

Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.

Öğretim görevlileri için en az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az Tezli Yüksek Lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek

Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.

Özgeçmiş

İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

Onaylı nüfus cüzdanı örneği.

Adli Sicil Belgesi

Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Hizmet Dökümü. 10- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi başvuruları için; İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

Araştırma görevlileri için; İngilizce dilinden YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim veren bölümler için en az 80; Türkçe bölümler için en az 50 puan)

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Tüm Kadro ilanlarımız için657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşımak. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 26/03/2020 Sınav

Tarihi : 27/03/2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 30/03/2020 11/3/2020

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı