Kamu Haberleri

Üniversite sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan ilana başvuru yapmak isteyen vatandaşların istenilen bölümlerden en az lisans mezunu olması gerekiyor. Kurum bünyesinde çalışmak isteyenler için detaylar haberimizde…

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Sistem ağ uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı, analiz, veri, test uzmanı statülerinde görev alacak olan personel seçimi için başvurular, https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacak. Kurum tarafından yapılacak sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e – YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. g) Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,

h) Pozisyonuyla ilgili özel şartlara sahip olmak,

i) Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

ÖZEL ŞARTLAR 

1) SİSTEM VE AĞ UZMANI (Ücret 3 kat)

a) Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun,

b) Minimum ilgili alanda 5 yıl deneyimli,

c) Sistem, Ağ mimarisi konusunda bilgili,

d) Omurga Switch yönetmiş ve konfigure etmiş,

e) Cisco, HPE, Aruba, Huawei vb. en az birisini yönetmiş,

f) Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek,

g) Ağ güvenlik teknolojilerinin tasarım ve uygulanması konusunda uzman,

h) Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında deneyimli,

i) Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgili ve uygulama deneyimli,

j) Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

k) Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi,

l) Dinamik ağ protokolleri konusunda deneyimli,

m) Tercihen network ve güvenlik teknolojilerine hâkim,

n) Sunucu, depolama ve yedekleme altyapılarında iş deneyimine sahip,

o) Windows Server, Linux Server, Storage, DNS, DHCP ve yönetim tecrübeli,

p) Active Directory ve Firewall kurallarını değişen tehdit algılarına göre yeniden uygulayabilecek ve raporlayacak,

q) Sanallaştırma platformları özellikle VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,

r) Sistem yönetimi ile ilgili yazılım, donanım, mekanik, entegrasyon, kablolama, test gereksinimlerini belirlemek, dokümanlarını oluşturmak ve raporlamak,

s) Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapmak,

t) Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak,

u) Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olan,

v) Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda deneyimli,

w) ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim,

x) Office 365 sistem yönetim bilgisine sahip,

y) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık,

z) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, aa) İngilizce bilen,

TERCİH SEBEPLERİ

a) Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,

b) Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak,

c) Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,

d) Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,

e) Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,

f) Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak,

g) Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak, h) VMware Certified Associate sertifikası sahibi olmak.

2) AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (Ücret 2 kat)

a) Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun,

b) Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,

c) Ağ ve Güvenlik mimarisi konusunda bilgili,

d) Anti virüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı yönetiminde tecrübeli olmak,

f) Mail güvenliği, Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

g) IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak, i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k) OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

l) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

m) Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

n) Anahtarlama Cihazları(switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

o) Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

p) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

q) ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim,

r) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık,

s) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

t) İngilizce bilen,

TERCİH SEBEPLERİ

a) Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,

b) Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;

c) Cisco Certified Network Associate (CCNA), d) Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

e) Cisco Certified Network Associate (CCNA),

f) Cisco Certified Network Professional (CCNP), g) Cisco Certified Security Professional (CCSP),

h) Certified Ethical Hacker (CEH)

3) ANALİZ, VERİ, TEST UZMANI (2 kat)

a) Üniversitelerin Temel Bilimler Matematik, İstatistik, Fizik Bilişim, Mühendislik fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun,

b) Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,

c) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve BT destek süreçlerine hâkim,

d) Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili,

e) Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olan, öğrenmeye istekli

f) Devops süreçlerine hâkim, g) SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olan,

h) Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olan,

i) Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olan,

j) Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olan,

k) Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olan,

l) İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri belirlemek ve gereksinimleri dokümante etmek,

m) Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte yürütmek,

n) Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsünde görev almak,

o) Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli yönetsel fonksiyonları yürütmek, p) UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak,

q) Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

r) Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ev KVKK gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek,

s) Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesi sağlamak,

t) Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek,

u) İstenilen seviyedeki kalitenin belirlenmesi ve teslimatından sorumlu olmak,

v) Projede değişiklik etki analizini yapmak,

w) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

x) İngilizce bilen,

TERCİH SEBEPLERİ

a) Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Yazılım, Analiz, Veri, Test Uzmanı olarak çalışmış olmak, b) Devops süreçlerini bilen, c) Database, SQL eğitimi almış, tecrübeli,
d) Proje yönetimi deneyimi olan, e) İş zekâsı, büyük veri projelerinde çalışmış, f) Kurumsal KVKK süreci çalışmış, g) İş Analizi tecrübesi olan,

II. BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ

Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. (Başvuru formunda dosya yükleme alanları olduğu için başvuru yapan öncelikle kendi g-mail hesabı ile oturum açmalıdır.) Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli bilişim personeli işe giriş ilanının Resmi Gazetede ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvurular sonlandırılır.

İLAN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sarıbasin.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı